Search

dobre prakse


Trajnostno urejanje dostav blaga v evropskih mestih 

Trajnostno planiranje mestne logistike lahko bistveno prispeva k optimizaciji dostav blaga, zniža stroške in posledično tudi negativne okoljske vplive v mestu. Dobre prakse iz evropskih mest kažejo, da lahko z implementacijo ustrezne trajnostne prometne politike bistveno prispevamo k zmanjšanju števila voženj, zastojev in emisij. Za dosego teh ciljev je potreben ustrezen izbor kombinacij ukrepov, ki so lahko specifični glede na karakteristik mesta, upoštevaje značilnosti prometa in prometne infrastrukture, geografske, socio-ekonomske, demografske in druge značilnosti mesta, upoštevaje zahteve in želje interesnih skupin.

 Preberite si več

   
              

 

 Izvajanje dostav v mestna središča z dostavnimi kolesi

Predvsem zaradi rastočih cen goriva, povečanja cestnih zastojev, upadanja kakovosti zraka v mestih in zaradi nižjih stroškov izvajanja dostav, dostavna kolesa v evropskih mestih doživljajo ponoven vzpon pri izvajanju mestnih dostav blaga. Dostavno kolo je namreč zaradi svoje majhnosti, okretnosti in nizkih stroškov vzdrževanja, primerno dostavno vozilo za izvajanje dostave blaga v mestna središča, saj so za izvajanje dostav na koncu dostavne verige značilnejši manjši dostavni paketi in večje število dostav na različne lokacije znotraj mestnih središč. Izbor ustreznega dostavnega kolesa je v večji meri odvisen od samega namena uporabe ter pričakovanih obremenitev. Med drugim dostavna kolesa omogočajo večjo prilagodljivost od motoriziranega prometa ter so hkrati časovno in finančno učinkovita. Izvajanje dostav v mestna središča prav tako zmanjša negativne vplive prometa na okolje, zmanjšuje izpuste onesnaževal in pomaga ustvarjati boljše življenje v mestih.

Preberite si več