Search

dobre prakse

Koncept konsolidirane dostave v Bristolu

Bristol je največje urbano področje ter industrijsko, trgovsko, izobraževalno in kulturno središče v Jugozahodni regij Velike Britanije. Mestna površina obsega 110 km2, s 400.000 prebivalci pa Bristol predstavlja deveto najbolj poseljeno mesto v Veliki Britaniji.

Koncept konsolidacijskega centra zajema ukrepe s katerimi se v relativno neposredni bližini geografskega območja (npr. mestnega središča, celotnega mesta ali določenega mestnega predela), ki ga oskrbuje, vzpostavi center, iz katerega se na to geografsko območje vršijo konsolidirane dostave. Koncept torej temelji na izhodišču koordinirane mestne dostave. Različni prevozniki, katerih končni cilj je dostava blaga prejemnikom, ki so locirani na določenem geografskem območju, v tem primeru ne dostavijo sami blago končnim prejemnikom, ampak ga pripeljejo v konsolidacijski center, v katerem se združi blago, ki je namenjeno različnim končnim prejemnikom na isti prevozni poti, in se nato od tukaj izvrši dostava h končnim prejemnikom. Na ta način se omogoči različnim prevoznikom, da se izognejo mestni gneči in razložijo tovor v konsolidacijskem centru, iz katerega se nato izvrši neposredna dostava do končnih uporabnikov, običajno z uporabo okolju bolj prijaznih tovornih vozil. Združevanje blaga in njegova distribucija do končnih prejemnikov na območju mesta je sicer bistvena lastnost konsolidacijskih centrov, vendar lahko ti centri zraven te dejavnosti ponujajo tudi druge storitve, ki pomenijo dodatno korist za končne prejemnike. 

Bristol je koncept konsolidacijskega centra razvil v okviru štiriletnega projekta VIVALDI (Visionary and Vibrant Actions through Local transport Demonstration initatives) z začetkom v letu 2002, ki ga je financirala Evropska komisija, in ga v okviru finančne podpore te evropske iniciative tudi implementiral v obliki pilotnega projekta na območju trgovinskega središča Broadmead.

Konsolidacijski center v Bristolu je pričel obratovati v maju 2004 in predstavlja prvi projekt implementacije koncepta konsolidirane mestne dostave v Angliji. Dejavnost konsolidacije dostave obsega naslednje storitve:

-  sprejem blaga od dobaviteljev (označi se s kodo),

-  manipulacija in popis prevzetega blaga,

-  začasno (kratkotrajno) skladiščenje prevzetega blaga,

-  združitev pošiljk na isti prevozni poti,

-  pravočasna dostava blaga končnim prejemnikom (udeleženim trgovinam) in

-  zbiranje in upravljanje odpadnega materiala in prevzem embalaže.


Konsolidacijski center se nahaja na zahodnem obrobju mesta Bristol, blizu strateškega cestnega omrežja (M5, M4). Razdalja med konsolidacijskim centrom in ciljnim območjem v središču mesta je 10 kilometrov in prevoz do tega območja traja okoli 25 minut. Ciljno območje v središču mesta je pomembno trgovsko območje v mestu (Broadmead) z več kot 100.000 dostavami na leto.

Pošiljke blaga dospejo v različnih oblikah (paketi, palete, idr.). Ob sprejemu se pošiljke preverijo in natovorijo v železne zaboje ali palete, vsaka pošiljka pa dobi šifro. 

Prevzamejo se vsi dokumenti od prevoznika in izpolni obrazec o prevzemu blaga ter opiše prevzeto blago (administrativno orientiran sistem, ki je podprt z računalniškim programom). Običajno se zagotavlja dostava v istem dnevu, ko prispe pošiljka v konsolidacijski center, le izjemoma, kadar stranka to zahteva, se tovor zadrži, vendar največ do 24 ur. Dostava se izvede direktno v prodajne prostore v času, ki se dogovori s stranko, v primeru zamude pa se stranko o tem obvesti. Ob dostavi blaga se pobere blago, ki se vrača dobavitelju in odpadni material – embalaža.

Podatki za leto 2008 kažejo, da je bilo v konsolidacijski koncept vključenih 70 trgovcev. Število voženj dostavnih vozil se je zmanjšalo za 76% in se je tako s konsolidirano dostavo prihranilo skupno 226.816 km. Ugodni vplivi so se evidentirali tudi na okolju. Zmanjšale so se emisije CO2 za 27 kg, NOx za 870 kg in delcev PM10 za 25,9 kg, prav tako pa se je zbralo in recikliralo 17,1 t embalaže (karton/ plastika). V celem letu 2008 ni bilo niti enega izgubljenega ali poškodovanega tovora.