Search

dobre prakse

Trajnostno urejanje dostav v Italijanskih mestih

 

Reggio Emilia - spodbujanje dostav z električnimi vozili

Reggio Emilia je mesto v Italiji s 170 tisoč prebivalci v istoimenski pokrajini, ki je del regije Emilia-Romagna.

Mesto je kot prvo v Evropi pričelo s projekti spodbujanja elektromobilnosti že leta 2000. V mestu imajo tako v javni kot tudi v zasebni rabi več sto električnih vozil. Mesto uporabo električnih vozil spodbuja na različne načine, tudi preko evropskih projektov, v katere sta vključena tako mesto kot pokrajina.

Vir: www.rezipe.org

Električna vozila je možno dobiti tudi v najem, številna podjetja, ki tovrstna vozila uporabljajo, pa deležna tudi različnih olajšav. Najbolj razširjeno električno dostavno vozilo je Piaggio Porter.

Mesto Reggio Emilia je v okviru evropskega projekta REZIPE postavilo tudi sončno polnilno postajo za električna vozila v bližini starega mestnega jedra, ki je opremljena z dvema polnilcema. Električna energija se pridobiva neposredno iz fotovoltaičnih plošč, kar pomeni, da lahko govorimo praktično o brezemisijskih dostavah blaga. Polnilna postaja omogoča hkratno polnjenje dveh vozil na električni pogon.

Za dosežke na področju spodbujanja električnih vozil je mesto dobilo številne prestižne mednarodne nagrade.


Ravena - urejanje režimov dostav na podlagi EURO standardov vozil 

Ravena je mesto z okoli 160 tisoč prebivalci v regiji Emilia-Romagna v severni Italiji. Mesto je začelo širok program ekonomskih spodbud za podporo čistim vozilom v letih 2004 in 2005. Spodbude, ki so bile uvedene v tesnem sodelovanju z interesnimi skupinami, so v kombinaciji z omejitvami dostopa v center mesta. Omejitve dostopa za tovorna vozila temeljijo na okoljski ustreznosti vozila v povezavi s pogojenim časom dostave, ki je na voljo dostavljavcem. Vozila so razdeljena v pet kategorij in čistejše kot je vozilo, manj omejitev ima, oziroma ima na voljo več časa za dostavo (v spodnji tabeli).

Mesto je ustanovilo tudi "Urad za čista vozila" za zagotavljanje strokovne pomoči pri vprašanjih v zvezi z razpoložljivimi spodbudami in zamenjavo vozila ali voznega parka s čistejšimi. Podjetja, ki nadomestijo stari vozni park z novim, lahko dobijo subvencijo za vsako zamenjano vozilo. Zaradi spodbud se je v Raveni znatno povečalo število čistih vozil, še posebej na električni pogon in zemeljski plin. Ravena ima tudi oddaljeni nadzorni sistem, ki prepoznava vozila po registrskih tablicah, saj je na vsaki vstopni točki nadzorna kamera za identifikacijo vozila. Mesto vzpostavlja tudi konsolidirane dostave po principu "cross-docking".