Search

dobre prakse

Dostavni certifikati v Kopenhagnu

Kopenhagen je glavno mesto Danske in največje mesto te države. Urbano območje obsega površino 91.3 km2, na katerem po podatkih iz leta 2011 živi  539,542 prebivalcev. 

V Kopenhagnu so v okviru projekta BESTUFS, ki ga je financirala Evropska komisija, začeli z inovativnim konceptom ureditve mestne distribucije blaga. Nov koncept se je implementiral na območju starega mestnega središča, ki obsega površino približno enega kvadratnega kilometra, in je pridobil ime “certifikacijska cona”.

Mestna uprava je ocenila, da bi se z izboljšanjem izkoriščenosti nakladalnih kapacitet dostavnih vozil dosegli številni pozitivni učinki, saj bi se zmanjšalo tako število voženj kot tudi velikost vozil na tem območju, prav tako pa bi se izboljšali tudi okoljski, prometni in življenjski pogoji.

Občina se je nato odločila, da pripravi predlog zavezujoče ureditve. V okviru te ureditve se je načrtovalo, da se bo dostop na notranje območje mestnega središča dovolil samo dostavnim vozilom, katerih največja dovoljena masa ne presega 2t, z izjemo za vozila za nujno pomoč, rešilce, policijska vozila, gasilska vozila, vozila za odvoz smeti ipd. Načrtovala se je rezervacija 40 nakladalnih con za vozila z zelenim certifikatom, ki v povprečju treh mesecev dosegajo najmanj 60 % izkoriščenost svojih nakladalnih kapacitet.

Med testnim poizkusom se je namreč ugotovilo, da od 6.000 dnevnih voženj na notranje območje mestnega središča odpade kar 88% na lahka tovorna vozila katerih največja dovoljena masa je od 2t do 3,5t.

Dostavljavci so bili z izvajanjem testnega projekta zadovoljni, prav tako pa je projekt pokazal prve uspešne rezultate s povečanjem zasedenosti dostavnih vozil.

Od teh vozil je kar 29 % oziroma 1.000 dnevnih voženj opravljeno z vozili obrtnikov, ki izvajajo razne servisne storitve na ali v zgradbah,15 % oziroma 550 dnevnih voženj pa predstavljajo vozila kurirske službe. Predvideno je bilo, da bo imel rumeni certifikat bolj kratkoročno naravo (veljavnost največ pol leta), v tem času pa je občina nameravala odpreti pogajanje s temi prevozniki, da bi pričeli uporabljati novejša vozila, ter s kurirsko službo doseči dogovor, da se organizira dostava na način, da se ob vstopu na območje omejitev prevzame vsaj ena pošiljka, ki je namenjena iz tega območja.

Rdeči certifikat se je načrtoval kot dovolilnica z enodnevno veljavnostjo, ki je namenjena za vozila, ki blago prevzemajo na omejitvenem območju in ga s tega območja odpeljejo, ter za selitvene servise. V vsakem certifikatu je navedena registracijska številka vozila in obdobje veljavnosti. S tem se prevoznike sili, da razmislijo o obsegu vozil s katerimi želijo dostopati na certifikacijsko območje.