Search

CIVITAS ELAN

 

Glavni poudarki in cilji

Namen projekta je razvoj trajnostnega, čistejšega in energetsko varčnejšega transportnega sistema v petih evropskih mestih (Ljubljana, Zagreb, Brno, Porto, Gent). Veliko pozornosti je namenjeno razvoju uporabnikom prijazni, enostavni in varni rabi javnega prometa, kolesarjenju, hoji, uporabi alternativnih virov energije in dostopnosti transportnih storitev. Temeljno vodilo projekta je želja po vključevanju meščanov v oblikovanje skupne vizije mobilnosti v mestu ter zgled drugim mestom pri trajnostnem urejanju transportne problematike.

Skozi štiriletno izvedbo projekta bo javnost sproti obveščana o načrtih, ukrepih in rezultatih projekta, zainteresirani pa bodo tudi povabljeni k sodelovanju ter podajanju mnenj in predlogov. 

Hrbtenico projektnih aktivnosti v Ljubljani predstavlja uvajanje meščanom in okolju prijaznega, hitrega ter zanesljivega in varnega javnega prometa na koridorju, ki je bil poimenovan »Zmajev rep«. Koridor se bo začel pri stiku obvoznice z Barjansko cesto, nadaljeval po Slovenski in Dunajski cesti ter se zaključil pri športno-poslovnem kompleksu v Stožicah.

Med najpomembnejše spremembe, ki jih na koridor prinaša CIVITAS ELAN, štejemo uvajanje novih rumenih pasov za javni potniški promet, tehnološko naprednejše avtobuse Ljubljanskega potniškega prometa in hibridna vozila
mestne uprave ter javnih podjetij. Prav tako bodo izboljšani pogoji za kolesarje in pešce, saj je cilj več kolesarjev na varnih stezah. Vzpostaviti se želi še bolj varne poti v šole in omejitev hitrosti v središču mesta, boljšo pretočnost javnega prometa in varnost potnikov. Njim bomo hkrati ponudili boljše informacije o javnem prometu, predvsem s pomočjo prikazovalnikov prihodov avtobusov na postajališčih.


 

Ukrepi CIVITAS ELAN 

Lokalni partnerji na projektu

Brošura CIVITAS ELAN