Search

NAMEN PORTALA

Trajnostno planiranje mestne logistike lahko bistveno prispeva k optimizaciji dostav blaga, zniža stroške ter posledično tudi negativne vplive na okolje in zdravje ljudi v mestu. Namen internetnega portala za podporo čistejših dostav je osveščanje in promoviranje ukrepov za trajnostno politiko na področju dostav, nudenje informacij o obstoječih dostavah, izmenjava mnenj in izkušenj o trajnostnih konceptih dostave blaga ter zbiranje novih idej za nove trajnostno naravnane projekte.

Ljubljana, Prešernov trgdostop do peš cone - fizične ovirepeš cona, Ljubljana, Čopova ulicapeš cona, Ljubljana, Čopova ulica

 

Vse več električnih polnilnih mest za čista vozila

Ker v uporabo vse pogosteje prihajajo vozila na alternativni hibridni in električni pogon, se povečuje tudi razpoložljivost potrebne infrastrukture za oskrbo tovrstnih vozil. Električna tovorna vozila so še posebej primerna za dostave v mestih, saj je pri mestni vožnji poraba goriva običajnih vozil z notranjim izgorevanjem še posebej visoka. Trenutno je v ožjem mestnem središču na voljo že 12 polnilnih postaj in 23 polnilnih priključkov. Več..

JITES - sistem za učinkovito in varno odvijanje cestnega prometa v primeru izrednih dogodkov

Z mednarodnim sodelovanjem Alpskih držav  so bili vzpostavljeni temelji novega sistema JITES (Joint Integrated ICT-Technology service for Emergency and Security) v okviru projekta TranSAFE-Alp. Osnova sistema JITES je WebGIS platforma, ki bo olajšala čezmejno usklajevanje in ukrepanje ob izrednih dogodkih na kritičnih točkah Alpske regije. Več..

Konferenca o trajnostnih dostavah v mestih: okolju prijazna dostavna vozila so nujna

Prometni institut Ljubljana in Mestna občina Ljubljana sta 14. junija 2012 v Mestni hiši pripravila konferenco o trajnostnih dostavah blaga v mestih. Konferenca je bila organizirana v okviru mednarodnega projekta CIVITAS ELAN. Namen konference je bil izmenjati mnenja in izkušnje strokovne javnosti o energetsko, stroškovno in okoljsko učinkovitejših dostavah blaga in v prihodnje prispevati k čistejšemu okolju v mestih. Več..

 

Nepovratne finančne spodbude Eko sklada za električna dostavna vozila

Z letom 2012 Eko Sklad RS omogoča subvencioniranje električnih dostavnih vozil za pravne osebe, vključno s samostojnimi podjetniki. Pomoč se lahko dodeli tako za nova električna vozila, kot tudi za predelavo obstoječih vozil. Višina nepovratne finančne pomoči za dostavna vozila znaša 3.000 EUR za nakup oz. 2.000 EUR za predelavo. Več..

 

   AKTUALNO
     .

Trajnostno urejanje dostav blaga v evropskih mestih

Trajnostno planiranje mestne logistike lahko bistveno prispeva k optimizaciji dostav blaga, zniža stroške in posledično tudi negativne okoljske vplive v mestu. Dobre prakse iz evropskih mest kažejo, da lahko z implementacijo ustrezne trajnostne prometne politike bistveno prispevamo k zmanjšanju števila voženj, zastojev in emisij. Več..

Izvajanje dostav s kolesi

Predvsem zaradi rastočih cen goriva, povečanja cestnih zastojev, upadanja kakovosti zraka v mestih in zaradi nižjih stroškov izvajanja dostav, dostavna kolesa v evropskih mestih doživljajo ponoven vzpon pri izvajanju mestnih dostav blaga. Dostavno kolo je namreč zaradi svoje majhnosti, okretnosti in nizkih stroškov vzdrževanja primerno dostavno vozilo za izvajanje dostave blaga v mestna središča, saj so za izvajanje dostav na koncu dostavne verige značilnejši manjši dostavni paketi in večje število dostav na različne lokacije znotraj mestnih središč. Več..

Električna vozila - vozila prihodnosti

Dostavljavci blaga se v času, ko cena nafte dosega rekordne vrednosti, vse bolj ukvarjajo z vprašanjem kako optimizirati dostave. Alternativo klasičnim dostavnim vozilom na fosilna goriva predstavljajo električna dostavna vozila. Več..

Možnosti za izboljšanje dostav na območjih za pešce mestnega središča Ljubljane 

Območja za pešce mestnega središča Ljubljane v jutranjem dostavnem času običajno poleg pešcev in kolesarjev zasedajo tudi dostavna vozila, ki pogosto ovirajo varen in miren prehod pešcev in kolesarjev. Terenske raziskave dostav in dostavnih vozil so pokazale, da bi bilo z nekaterimi ukrepi možno zmanjšati negativne vplive izvajanja dostav na območje peš con mestnega središča Ljubljane. Več

 

Zaključni dogodek projekta CIVITAS ELAN

CIVITAS ELAN je pripravil zaključni dogodek projekta z geslom »Premaknimo se v pravo smer: z dosežki CIVITAS Elana do sprememb potovalnih navad«, ki je bil v četrtek 20. septembra 2012 v Veliki sejni dvorani Mestne hiše. Na dogodku so bile predstavljene tudi izvedene aktivnosti na področju dostave blaga. Več..