Search

O nas

Urednik internetnega portala www.dostave.si je Prometni institut Ljubljana d.o.o. Izdelava internetnega portala je del EU projekta Civitas Elan, katerega koordinator in partner je tudi Mestna občina Ljubljana. Namen internetnega portala za podporo čistejših dostav je osveščanje in promoviranje ukrepov za trajnostno politiko na področju dostav, nudenje informacij o obstoječih dostavah, izmenjava mnenj in izkušenj o trajnostnih konceptih dostave blaga ter zbiranje novih idej za nove trajnostno naravnane projekte.

Prometni institut Ljubljana d.o.o. je raziskovalna organizacija, ki je specializirana za najrazličnejša področja prometa. Glavne dejavnosti Prometnega instituta Ljubljana so: 

  • raziskave na področju ekonomike transporta, prometnega planiranja in marketinga;
  • raziskave in razvoj na področju tehnologije železniškega prometa;
  • raziskave in razvoj na področju železniške infrastrukture;
  • izdelava predinvesticijskih študij in investicijske dokumentacije;
  • računalniška podpora projektom in razvoj programske opreme;
  • svetovanje in nudenje ekspertne pomoči na domači in mednarodni ravni;
  • sodelovanje z univerzami ter ostalimi institucijami doma in v tujini pri prenosu znanja in oblikovanju skupnih projektov;
  • izobraževalna dejavnost: organiziranje seminarjev, strokovnih sestankov in simpozijev;
  • sodelovanje pri delu strokovnih teles za potrebe ustanovitelja ter ostalih državnih institucij.